+90 312 419 2995

Ana Sayfa / Adalete Erişim

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 2:  Dernek, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

Derneğin Amaçları:

  1. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çalışan seks çalışanlarına ulaşmak,
  2. Çeşitli alanlarda seks çalışanlarının karşılaştıkları insan hakları ihlallerine karşı kendi kapasitelerini güçlendirmek,
  3. Seks çalışanlarının maruz kaldıkları hak ihlalleri, toplumsal dışlanma, damgalanma ve benzeri olumsuz durumlar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,
  4. Konu ile ilgili yetkili kurumlar ile işbirliğini güçlendirerek bu kurumlar nezdinde bilgilendirme ve savunuculuk çalışmaları yapmak,
  5. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda kamuoyunu ve ilgili yetkilileri bilgilendirmek,
  6. Diğer savunmasız toplumsal gruplar ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirmek ve ortak çalışmalar yapmak,